Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Over Stijn

Het verhaal van Stijn

In 1952 werd Stijn, het zoontje van Gilbert en Mia Seresia, geboren met een ernstige mentale handicap. Maar er was in 1952 nog geen geschikte vorm van hulp. Daarom hebben Gilbert en Mia zelf een centrum opgericht. Dat groeide later uit tot een groot zorgnetwerk. En dat netwerk heet Stijn vzw.

Vandaag is Stijn vzw een netwerk van zorgentiteiten in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Binnen dit netwerk verlenen 1 800 medewerkers zorg en begeleiding aan 3000 personen met een beperking en hun familie. Meer dan 1 300 vrijwilligers helpen hen hierbij. 

Deelnemende zorgentiteiten: Dienst Ambulante Begeleiding (DAB), Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA), Kamiano, ‘t Klavertje, De Klimroos, Limburgse Stichting Autisme (LSA) Sint-Gerardus, Sint Oda, De Witte Mol, ‘t Weyerke. 

Op 1 januari 2022 treedt ook kinderopvang Windekind (Heusden-Zolder) toe tot het netwerk.