Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Over Stijn

Het verhaal van Stijn

Stijntje gaf zijn naam aan Stijn 

In 1952 werd Stijn, het zoontje van Gilbert en Mia Seresia, geboren met een ernstige mentale handicap. Maar in 1952 was er nog geen geschikte vorm van hulp. Daarom hebben Gilbert en Mia zelf een centrum opgericht. Dat groeide later uit tot een groot zorgnetwerk. En dat netwerk heet Stijn vzw.

Vandaag is Stijn vzw een netwerk van zorgentiteiten in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Binnen dit netwerk verlenen 1.800 enthousiaste medewerkers zorg en begeleiding aan 3.000 personen met een beperking en hun familie. Meer dan 1.300 vrijwilligers helpen hen hierbij met heel hun hart. 

Gilbert en Mia Seresia hebben zelf een centrum opgericht voor zoontje Stijn. Dat centrum groeide uit tot één groot zorgnetwerk: Stijn vzw

Deelnemende zorgentiteiten: Wegwijs (thuisbegeleiding), Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA), Kamiano, ‘t Klavertje, De Klimroos, Sint-Gerardus, Sint-Oda, De Witte Mol, ‘t Weyerke. 
Op 1 januari 2022 trad ook kinderopvang Windekind (Heusden-Zolder) toe tot het netwerk.

Voorzitter Dirk Seresia over de geschiedenis en toekomst van Stijn vzw

Hasselt – Tien dienstencentra, 1.800 personeelsleden en 3.000 zorggebruikers. Vader Gilbert en mama Mia Seresia hadden nooit kunnen vermoeden dat wat ooit begon als Sint Oda vandaag een indrukwekkend netwerk van zorgentiteiten is. Een netwerk genoemd naar hun zoon, Stijn. 

Om de beste zorg te bieden, daarom is Stijn vzw opgericht”

“Het is vooral fenomenaal wat voor een vlucht het allemaal genomen heeft, sinds de oprichting van Stijn vzw in 1998. Ik denk dat we vandaag aan ongeveer vijf maal zoveel zorggebruikers zorg verstrekken. Dat kon alleen door het netwerk dat we geworden zijn”, beschrijft Dirk Seresia, voorzitter van Stijn vzw en zoon van stichters Gilbert en Mia Seresia van Sint Oda.

darah en kim in ballenbad_LD_421.JPG

Dat is de hamvraag: hoe is Stijn vzw ontstaan?

Dirk Seresia: “Midden jaren '90 had je Sint Oda in Pelt, in Heusden-Zolder was intussen ’t Weyerke opgericht en ook in Mol waren er concrete plannen om een dienstencentrum te starten. Dat waren allemaal aparte vzw’s, maar de bestuursraden bestonden uit dezelfde mensen. Het eerste uur vergaderden we bijvoorbeeld voor Sint Oda, het tweede uur ging naar ’t Weyerke. De agenda’s werden steeds langer, want onze dienstencentra waren serieus aan het uitgroeien. Tegelijk waren er die bouwplannen voor De Witte Mol. Dus gingen we ons afvragen of die structuur van aparte vzw’s nog wel werkbaar was. Kwam daar ook de vraag van ’t Klavertje bij of er geen mogelijkheid tot samenwerking of synergie was. En dus is in 1996 beslist om het allemaal eens te gaan herdenken.”

244451678_862631980937112_563521797446031859_n.jpg

U hebt daarvoor niet de minsten aan tafel gehaald: een topindustrieel van Philips, een auditeur van Ford en een juridisch adviseur die later minister zou worden?
“Mijn vader was intussen bijna 75 jaar en vond dat ik mijn schouders moest zetten onder dat denkproces. Dus is een projectgroep opgericht. We hebben daar bewust ook mensen binnen én buiten uit de dienstencentra in betrokken. Zoals inderdaad René Van Reeth, directeur van Philips Lightning International, Roger Put, auditeur van de Ford-fabrieken wereldwijd, Koen Geens als adviseur rond de wetgeving, en nog enkele andere mensen uit de top van de zorg- en juridische wereld.” 

Al snel bleek dat één vzw, één netwerk de toekomst was?
“Er is gekozen om alle zorgactiviteiten en eigendommen van Sint Oda, ’t Weyerke, De Witte Mol en ’t Klavertje in één vzw onder te brengen, met een beperkte raad van bestuur. Maar tegelijk met aparte vzw’s steunfondsen voor elk dienstencentrum: zodat het steungeld dat wordt ingezameld door de gemeenschap rondom dat dienstencentrum voor dat dienstencentrum blijft. Die plaatselijke verankering vinden we cruciaal en hebben we ook benadrukt door de oprichting van raden van toezicht: die bestaan voornamelijk uit mensen uit de omgeving van een dienstencentrum, die in feite de directies van de dienstencentra adviseren, uitdagen en ondersteunen.”

De plaatselijke verankering van onze dienstencentra vinden we cruciaal. Dat is zo en zal zo blijven bij Stijn vzw"

Jullie zijn langs alle centra gegaan om de nieuwe principes van Stijn vzw uit de doeken te doen?
“Dat vonden we belangrijk, dat het gedragen was. Stijn vzw stoelt eigenlijk op drie grote principes: solidariteit, plaatselijke inbedding en onze middelen zo goed en efficiënt mogelijk inzetten. Gekoppeld aan innovatie en vernieuwend werken. Met één gezamenlijk doel: in dialoog de best mogelijke zorg bieden aan de mensen die op ons beroep doen. Daar was en is het ons allemaal om te doen. We gingen niet zomaar een structuur opzetten, neen: het gaat om onze mensen, onze zorggebruikers. Dat is Stijn vzw.”

Vanwaar die naam, trouwens?
“Na de rondgang in alle centra was iedereen het unaniem eens met de principes en de oprichting. Maar ja, dan heb je ook nog een naam nodig. Dus zijn we opnieuw aan tafel gaan zitten met de raden van bestuur. Op een bepaald moment zei Etienne Sermon, toenmalig voorzitter van ’t Weyerke: ‘Seresia’s, gaan jullie eens even buiten’. Geen vijf minuten later riepen ze ons alweer binnen. ‘We gaan het Stijn noemen. Want uiteindelijk is het zo allemaal begonnen, vandaaruit is het gegroeid’. En daar stond Stijn vzw.”

20210701 Parking-Kitch do.vm. 5 Heien (46).JPG

Jullie zijn met vier gestart, vandaag telt Stijn vzw een elf dienstencentra?
“Klopt. Vanuit Sint-Gerardus kregen we als eerste de vraag om aan te sluiten. De Klimroos (een initiatief dat rond de MS-kliniek ontstaan was) kwam erbij. De Limburgse Stichting Autisme (LSA), Dienst Ambulante Begeleiding (DAB), Dienst Persoonlijke Assistentie (DPA). In Vlaams-Brabant is dan Kamiano vanuit Stijn vzw ontstaan.”

Wie zijn de zorggebruikers in die dienstencentra?
“We zorgen voor mensen met een beperking. In alle gradaties van beperking. Van beperkingen ontstaan bij de geboorte of de vroege kinderjaren, autisme tot niet-aangeboren hersenletsel. En in alle mogelijke woon-, opvang- en zorgvormen. Dat gaat dan van dagopvang, woonopvang, begeleid wonen tot thuisbegeleiding en werkbegeleiding.”

Ook voor ons is de toetreding van Windekind een mooie gelegenheid. Het past in onze visie van innovatie en nog betere zorg"

Vanaf 1 januari 2022 komt er nog een nieuwe ‘dienst’ bij, de eerste kinderopvang binnen Stijn vzw?
“Inderdaad, kinderdagverblijf Windekind treedt ook toe. Ook zij hebben nood omdat ze merkten dat het niet haalbaar is om op een eilandje te werken. We kenden hen natuurlijk, omdat ze al nauw samenwerkten met ’t Weyerke. Ook voor ons was het een mooie gelegenheid. Het past in onze visie van innovatie en nog betere zorg. Want door de toetreding komt er ook voor ons een nieuwe vorm van zorg bij: kinderopvang. Tegelijkertijd toont het ook aan dat de ontschotting tussen de verschillende zorgvormen in onze samenleving echt ingezet is. Uiteindelijk is het allemaal zorg en willen we gewoon de beste zorg aanbieden, met eigen accenten en met meer mogelijkheden en expertise door samenwerking en synergieën. Zo zijn er door de coronacrisis bijvoorbeeld veel contacten geweest met Integro vzw, een netwerk van een tiental zorgcentra voor ouderen. Ook daar zagen we opeens veel mogelijkheden tot samenwerking.”

Zelfs letterlijk, jullie hebben – Stijn en Integro samen - het hoofdgebouw aan de Kempische Steenweg 555 in Hasselt gekocht?
“Wij waren op zoek naar een nieuwe, gezamenlijke hoofdzetel. En tijdens die gesprekken hoorden we dat ook Integro zoekend was. Waarom zouden we dan niet samen zoeken?”

IMG_20211202_114144675_HDR.jpg
Het nieuwe hoofdgebouw aan Kempische Steenweg 555 in Hassekt.

Een nieuw gebouw en intussen ook een nieuwe werking?
“Dat bleek nodig. We zitten nu aan zo’n 1.800 personeelsleden en ruim 3.000 zorggebruikers. We merkten dat we de ‘governance’ van Stijn vzw moesten herdenken. Zo zijn we gekomen tot een coördinatieteam dat alles leidt: dat zijn de directeuren van alle dienstencentra, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen dienstencentrum maar tegelijkertijd mee verantwoordelijk zijn voor Stijn vzw in z’n geheel. We verwachten van hen dat ze over de muren heen kijken, om het schip vlot te laten varen. Verder blijven het bestuursorgaan en de raden van toezicht een cruciale rol bekleden in heel de werking van Stijn vzw.”