Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Steun de projecten van Sint Oda

Luchtreinigers

€ 75.000

Omdat het steeds duidelijker wordt dat aerogene verspreiding een belangrijke rol speelt in Covid-19 besmettingen, willen we investeren in het gebruik  van een professioneel luchtreinigingssysteem in al onze leefgroepen. Dit systeem haalt zowel fijn stof, pollen, bacteriën als aerosolen (met mogelijke besmette viruspartikels) uit de lucht. 

13 maart 2020 staat als datum in ons geheugen gegrift. De deuren van Sint Oda moesten op slot. Families en ouders van onze zorggebruikers stonden voor de hartverscheurende keuze: hun geliefde volledig toevertrouwen aan Sint Oda of de zware zorg volledig en alleen thuis op nemen.

Dankzij de enorme inzet van het personeel, van op afstand aangemoedigd door familie en ouders hebben we deze zware periode zo goed mogelijk overbrugd. Maar toen we de deuren van Sint Oda terug mochten openen, zeiden we ‘dit nooit meer!’. 

Geleidelijk aan kwamen er meer en meer versoepelingen en nu werken en leven we op Sint Oda al geruime tijd in ‘het vernieuwde normaal’. Preventieve en hygiënische maatregelen hebben zich ingeburgerd. En terug met de grote leuze ‘iedereen is welkom’ en ‘de deuren blijven open’.

Maximale bescherming bieden aan bewoners en personeel

Maar het blijft een moeilijk en wankel evenwicht om onze zorggebruikers maximaal te beschermen tegen besmettingen, het personeel op een veilige manier hun werk te laten doen, en warme en open zorg te bieden. Temeer omdat we te maken hebben met een extra (medisch) kwetsbare doelgroep, die zelf ook geen mondmasker kan dragen en afstand houden niet kent.

Professioneel luchtreinigingssysteem

Het steeds groeiende besef dat de Covid19-pandemie vermoedelijk toch nog enkele jaren ons leven zal bepalen en we als zorginstelling absoluut niet meer willen gaan naar een volledige lockdown waar de gasten moeten gescheiden worden van hun familie, dwingt ons tot nadenken over langere termijn oplossingen.

De komende jaren zullen we de vaccinatie moeten blijven combineren met andere beschermingsmaatregelen zoals dragen van mondmasker, afstand houden en goede ventilatie. Maar we ondervinden op Sint Oda dat dit onvoldoende is. 

Extra verdedigingsmechanisme

Luchtreiniging is een momenteel nog ontbrekend luik in ons verdedigingsmechanisme, zowel preventief om een zo gewoon mogelijk leven aan onze zorggebruikers (en hun familie) aan te bieden en dus alles open te kunnen houden, als curatief, op momenten dat we een uitbraak hebben, om verdere verspreiding van het virus in de leefruimte te beperken.

Wetenschappelijk pilootproject

We starten hiervoor een pilootproject op en zullen ons hierbij wetenschappelijk laten leiden en ondersteunen door het onderzoeksteam o.l.v. Prof. dr. Ir. Bert Blocken, verbonden aan KU Leuven en TU Leiden.

De kosten voor inzet van onderzoekers, laboratoriumtesten, verplaatsingskosten worden gedragen door de universiteiten.

Sint Oda zal tijdens het pilootproject enkele luchtreinigers mogen uittesten, maar zal uiteindelijk nadien zelf moeten instaan voor de aankoop van de luchtreinigers.

Via onze nauwe contacten met het Vlaams Welzijns Verbond en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kunnen en willen we de opgedane kennis nadien heel graag ook verder uitdragen in de gehandicaptensector.

 

Help jij ons project mee waar maken?

Sint Oda beschikt over een 30-tal leefgroepen, waar 6 tot 10 bewoners samen leven. Idealiter zouden we elke leefgroep moeten kunnen voorzien van een luchtreiniger.

We willen het pilootproject starten in minstens 10 leefgroepen. Nadien willen we het implementeren in alle leefgroepen. 

Momenteel worden vanuit de Overheid hiervoor nog geen subsidies voorzien in de gehandicaptensector, dus willen we ons engageren om deze luchtreinigers zelf aan te kopen.

Extra financiële steun is hiervoor zeer welkom.

Elke luchtreiniger die gesponsord wordt, biedt aan een leefgroep gezonde (bijna steriele) lucht en dus figuurlijk ‘meer ademruimte’ om het leven en werken op Sint Oda warm, kwaliteitsvol en open te houden.

Productinfo

Het toestel gaat de lucht tot een bijna steriel niveau gaan reinigen. Het is een mobiel toestel dat zeer makkelijk verplaatsbaar is en de lucht in de binnenruimte gaat zuiveren.

Voor keuze in type luchtreiniger gaan we advies krijgen van Prof. Bert Blocken. 

 

Interesse om een bijdrage te leveren? 
 

Vul dan onderstaand formulier in. Voor elke gift boven 40 euro ontvang je een belastingvermindering van 45%

Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met ons op het nummer 011 805 872 
of via anja.monten@oda.stijn.be.

Storten kan op het rekeningnummer: BE 46 3350 0389 8436 (BIC: BBRUBEBB) met als mededeling 'Luchtreiniger - naam en familienaam'

 

 

Sponsoring Luchtreinigers

Wens je een factuur?