Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Expertise

Gedragsproblemen

Wetenschappelijk onderzoek naar gedragsproblemen bij personen met een cognitieve beperking is niet zo evident. Dit werd nog eens bevestigd toen we wilden onderzoeken wat de succesfactoren zijn van observatie-afdeling ‘Ster 2’ in Sint-Oda. 

Waarom lukt in Sint Oda soms wel wat ergens anders niet lukt? 

Vanuit heel Vlaanderen worden er de kinderen en volwassenen opgevangen, met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking en eventuele autismespectrumstoornis. Zij vinden omwille van hun ‘eigen-aardig’ gedrag geen plaats meer in onze samenleving. 

Wat precies maakt dat tijdens het verblijf in Sint Oda de rust terugkeert? Wat zorgt ervoor dat het leven terug leefbaar wordt? 

Het project dat aanvankelijke startte met een idee voor wetenschappelijk onderzoek, leidde tot de publicatie van het boek ‘Eigen-aardige gasten’.

-----------------

Sommige zorggebruikers met ernstige meervoudige beperkingen vertonen heel selectief gedragsproblemen bij bepaalde zorgverleners. Onze zorgprofessionals vroegen zich af of het mogelijk is dat zorggebruikers de angst of onzekerheid van een zorgverlener 'ruiken'. Bestaat hier wetenschappelijke literatuur over? 

Angst ruiken? Kan dat?

Meer iets voor in pseudowetenschappelijke boekjes of op louche websites zou je denken. Onderstaand literatuuronderzoek over het principe van 'chemosignalering' geeft een wetenschappelijke (en eigenlijk wel verrassende) kijk op dit idee.