Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Expertise

Kwaliteit van leven

Onderzoek in Stijn vzw bevestigt dat werken met het concept van kwaliteit van leven zinvol is bij elke zorggebruiker. Ook bij personen met beperkte cognitieve mogelijkheden. 

Belangrijk is niet zo zeer te focussen op het resultaat (de score op een schaal of instrument) maar eerder op het proces: het zoeken naar de optimale concrete invulling voor elk domein van kwaliteit van leven voor elke persoon afzonderlijk.

Kwaliteit van leven is het vertrekpunt van onze zorg.

In een onderzoek bij 94 personen met een beperking onderzochten we de sterktes van de Persoonsgerichte Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS) en mogelijke hindernissen die kunnen optreden bij de toepassing ervan.

De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ). Een kortere versie van het artikel werd online gepubliceerd via Sociaal.Net.

Als hulp voor onze zorgverleners ontwikkelden we een zorgtool om voor elke zorggebruiker concreet aan de slag te gaan met het concept van kwaliteit van leven.