Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Kwaliteit van leven

Zorgtool kwaliteit van leven

De meeste schalen of instrumenten die trachten kwaliteit van leven in kaart te brengen zijn onvoldoende afgestemd op de (soms zware) cognitieve beperkingen van onze zorggebruikers. Maar dit hoeft geen hindernis te zijn. 

Kwaliteit van leven gaat over wat belangrijk is voor een persoon. 

De uitdaging is om voor elke zorggebruiker, welke beperking dan ook, een geïndividualiseerde invulling van kwaliteit van leven te vinden. 

We ontwikkelden daarom een zorgtool die we implementeerden in het elektronisch zorgdossier. We focussen in de tool op het proces: het zoeken naar een concrete invulling voor elk domein van kwaliteit van leven.

In de literatuur is er consensus over onderstaande 8 domeinen:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Zelfbepaling en communicatie
  • Persoonlijke relaties
  • Sociale inclusie
  • Rechten
  • Emotioneel welbevinden
  • Fysiek welbevinden
  • Materiaal welbevinden

‘Arbeid en activiteit’ wordt soms als 9e domein genoemd.

Zorgverleners kunnen in de tool inspiratie halen uit 3 instrumenten: de POS (Personal Outcome Scale), de San Martin Scale of de vragenlijst kwaliteit van leven ontwikkeld door Leen Vanermen voor de doelgroep van personen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking.

CC_WO_KVL_zorgdossier.JPG

Het expliciet bevragen van alle domeinen van kwaliteit van leven bij een individu (en/of zijn naasten) is de eerste belangrijke stap en draagt op zich al bij aan de kwaliteit van leven van die persoon. Het brengt vaak elementen aan het licht waar we in eerste instantie niet bij stilstonden.

Elk domein expliciet bevragen is de eerste belangrijke stap.

In de tool wordt bij bij elk domein van kwaliteit van leven genoteerd hoe dit domein voor de persoon concreet invulling krijgt zodat duidelijk wordt:

  • wat belangrijk is voor de persoon
  • welke acties er mogelijk zijn om dit bereiken

Wil je meer info over de tool? Neem contact op.

Zie hieronder voor het artikel van Leen Vanermen over vroeger onderzoek (2011) en het instrument kwaliteit van leven dat zij ontwikkelde (twee versies voor verschillende doelgroepen). Naast de POS en San Martin Scale gebruiken we het instrument van Vanermen als inspiratie in onze zorgtool.

Downloads

Artikel kwaliteit van leven Vanermen 2011 207.96 KB
Download
Vragenlijst kwaliteit van leven doelgroep EM-DM 100.45 KB
Download
Vragenlijst kwaliteit van leven doelgroep lm-mm-mot-nah 103.39 KB
Download