Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Zorgzwaarte

Instrument Personeelsverdeling Stijn

In het financieringssysteem dat van kracht was voor de persoonsvolgende financiering (financiering aan door het VAPH erkende voorzieningen) bestond er onvoldoende verband tussen de zorgbehoefte van personen met een beperking en het personeelskader waarmee de begeleiding van die personen moest georganiseerd worden. 

Voorzieningen die het opnamen voor mensen met de grootste zorgzwaarte werden hiervoor niet beloond. Het gevolg voor deze kwetsbare groep: lange wachtlijsten.

Het IPS was een zorgzwaarte-instrument ‘avant la lettre’.

Stijn vzw ging op zoek naar een manier om de personeelsmiddelen op een eerlijkere manier over haar dienstencentra te verdelen. Hiervoor werd het Instrument Personeelsverdeling Stijn (IPS) uitgewerkt. 

Het IPS brengt de zorgbehoefte in kaart aan de hand van 4 elementen: 

Voor meer info, zie het artikel van Vanermen (2009).

Downloads

Artikel Instrument Personeelsverdeling Stijn (IPS) Vanermen 2009 317.37 KB
Download