EEN FLEXIBEL ORGANISATIEDESIGN OP MAAT VAN DE CLIËNT

Op 1 april startte de Witte Mol met het project “een flexibel organisatiedesign op maat van de cliënt”. Dit project beoogt de realisatie van een grondige organisatiewijziging die ons toelaat op een efficiënte en haalbare wijze om te gaan met de veranderende zorgverlening in de wereld van de persoonsvolgende financiering. Dit project wordt ondersteund door het ESF of Europees Sociaal Fonds waarbij er in totaal een subsidie van €80.000 wordt vrijgemaakt ter ondersteuning van de realisatie van dit project. Deze middelen komen zowel van de Europese Unie als vanuit de Vlaamse Overheid. Het ESF-fonds “mensgericht ondernemen” voorziet een steun van 32.000 euro; het Vlaams cofinancieringsfonds draagt 48.000 euro bij.

KORTE OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT

De Witte Mol staat op een belangrijk kantelpunt. Nieuwe financieringsvormen maken dat De Witte Mol de kans heeft om haar organisatie in een nieuwe vorm te gieten, die antwoorden kan bieden in deze complexe context, waarin vraaggestuurdheid en flexibiliteit uitgangspunten zijn. De Witte Mol wil de stap zetten naar meer zelfsturende teams en naar een sterke lerende organisatie met minder centrale sturing vanuit de directie.

DOEL

Dit project werd opgestart opdat we in de “veranderde wereld “ van de persoonsvolgende financiering of PVF voor personen met een handicap op een flexibele, doch werkbare manier kunnen ingaan op snel veranderende vragen van cliënten.

RESULTATEN

Een nieuw organisatiedesign met

  • Veel autonomie, waardoor beslissingen op de juiste plaats genomen kunnen worden en dit zo dicht mogelijk bij de cliënt. De goede basis van beslissingen ligt in het verhogen van de tevredenheid van de cliënt eerder dan in het volgen van procedures, afspraken en regels.
  • Een correcte, goed gedoseerde, transparante en goed bereikbare terugvalbasis vanuit het beleid. Men kadert en her-kadert bepaalde zaken en ondersteunt op een coachende manier.
  • Met teamcoaches eerder dan teamleiders die teamleden stimuleren in hun zelfstandigheid eerder dan hen te sturen.
  • Met teams waarbinnen medewerkers hun eigen talenten ten volle kunnen inzetten.
  • Een grote mate van werknemerstevredenheid én cliënttevredenheid zodat we onze concurrentiële positie in de wereld van de gehandicaptenzorg kunnen handhaven zonder onze medewerkers te laten bezwijken onder de druk die dit kan meebrengen.

© vzw Stijn - 2019