Visie

De Witte Mol zorgt voor de opvang en begeleiding van mensen met een zware handicap en wil hen een zo gelukkig mogelijk leven laten leiden. De Witte Mol streeft voortdurend naar betere zorg op maat en is een dynamische organisatie.

Dialoog en respect zijn hierbij centrale waarden.

Zorggebruikers
De Witte Mol verleent deskundige, multidisciplinaire zorg. De zorggebruiker staat hierbij centraal en wordt op een individuele en respectvolle manier benaderd.

Het sociaal netwerk wordt zo veel mogelijk betrokken.

Medewerkers
Geëngageerde en deskundige medewerkers zijn de basis voor kwalitatieve zorg. Vrijwilligers zetten dit nog extra kracht bij.

Elke medewerker neemt zijn verantwoordelijkheid. Respect en open communicatie zijn hierbij essentieel en dragen bij tot constructieve samenwerking.

De Witte Mol draagt zorg voor haar medewerkers en ondersteunt hen in hun opdracht.

Open huis
De Witte Mol biedt zorg in een huiselijke omgeving. Het domein is open toegankelijk.

De Witte Mol is geen eiland op zich, maar treedt actief naar buiten en werkt samen binnen de koepel vzw Stijn en met externe partners.


© vzw Stijn - 2019