Structuur

't Weyerke is een dienstencentrum voor personen met een beperking. Zowel kinderen als volwassenen kunnen er terecht in dag-, woon- of kortopvang. De voorzieningen van 't Weyerke zijn gelegen op verschillende locaties in de gemeenten Heusden-Zolder en Beringen.

't Weyerke is een privaat initiatief, lid van de koepelorganisatie vzw Stijn en erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 't Weyerke stelt een 300 personeelsleden tewerk, die worden bijgestaan door 100 vrijwilligers in de directe en indirecte zorgverlening.

Door de zorgzwaarte van de personen met een beperking die 't Weyerke opvangt, zijn de werkingsmiddelen ontoereikend en worden extra middelen gezocht via fundraising.


© vzw Stijn - 2019